Wyprawy w świat teatru "Fredreum" - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wyprawy w świat teatru "Fredreum"

Kronika > Archiwum 2014/15

Wyjście do Teatru "Fredreum"

Przemyski Teatr "Fredreum" liczy kilkadziesiąt czynnych członków i grających aktorów. Są to ludzie o dużym zróżnicowaniu zarówno pod względem wieku , jak i wykształcenia i zawodu. Wszystkich wszakże łączy wspólna pasja, jaką jest umiłowanie sztuki teatralnej. Za swoją pracę nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Skromne dochody z przedstawień często nawet nie starczają na pokrycie bieżących potrzeb Teatru. Celem Teatru jest szerzenie patriotyzmu, kultury języka polskiego, polskich tradycji narodowych; ukazywanie właściwych postaw moralnych oraz prezentowanie autorów związanych z miastem i regionem.

W dniach 27 września i 14 października obejrzałyśmy sztuki "Oświadczyny" oraz "Pierwsza lepsza czyli nauka zbawienna". Humorystyczne przedstawienie relacji międzyludzkich w wykonaniu aktorów przyniosło nam wiele radości i skłoniło do refleksji nad tym jak ważna jest uczciwość i odwaga w relacji z drugim człowiekiem. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego