F Wymagane dokumenty - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Wymagane dokumenty - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wymagane dokumenty

Dla rodziców
 


Komplet wymaganych dokumentów związanych z przyjęciem do naszego Ośrodka (do pobrania poniżej):


1. Podanie z prośbą o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z następującymi załącznikami:
* skierowanie do naszej placówki wydane przez
Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Przemyślu,
* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez
Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka,
* inne orzeczenia i opinie wydane przez
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, o ile takie zostały wydane,
* opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego, ze szkoły, do której uczęszczało dziecko
,
* skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzonym numerem PESEL
,
* zaświadczenie o stałym zameldowaniu
,
* świadectwo chrztu
,
* zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie dziecka.

2. Podanie o przyjęcie do Szkoły z następującymi załącznikami:
* arkusz ocen z poprzedniej szkoły (odpis potwierdzony na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"
)
* świadectwo z ostatniej klasy
,
* zaświadczenie ze sprawdzianu końcowego Szkoły Podstawowej
,
* trzy zdjęcia legitymacyjne
,
* karta szczepień
,
* zaświadczenie o dysleksji i inne, jeśli takie były wydane.


Ubiegając się o przyjęcie dziecka do MOS, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Dyrektorem Ośrodka, dla uzyskania informacji o wolnym miejscu w Placówce.


 


Poniższe dokumenty należy wydrukowac, wypełnić i złożyć opatrując podpisem w odpowiednich miejscach:

Zestaw dokumentów, niezbędnych do przyjęcia do MOS - pobierz w formacie PDF

KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO - pobierz w formacie PDF


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego